Resource id #6 Commissie Tennis, TIC en TC

 

 

Commissie Tennis:

Voorzitter

vacant

   

Secretaris

vacant

 

 

Penningmeester

vacant    

Lid Algemeen (Communicatie)

vacant

   

Lid Tennis-Inn Commissie

vacant    

Lid Technische Commissie

vacant    

Lid Onderhoud/Financiën

vacant

   

Lid redactie tennis/Communicatie

vacant    

Samenstelling en taken Commissie Tennis / d.d. 1 juli 2013

In het Huishoudelijk Reglement van de GSV Be Quick 1887 staat in Artikel 12 dat er een aantal commissies is, waaronder de Tenniscommissie (Artikel 12 sub g). Deze commissies (behalve de Kascommissie) worden door het bestuur (van de GSV) benoemd voor een door het bestuur aan te geven periode.
 
Artikel 24 is geheel gewijd aan de Tenniscommissie en luidt in 1 zin:
De Tenniscommissie bestaat uit tenminste drie stemgerechtigde leden en houdt zich bezig met alle tenniszaken binnen de vereniging.

De financiële verantwoordelijkheid berust bij het bestuur van de GSV BQ 1887. Daarom beschikt de Commissie Tennis niet over een eigen penningmeester. Voor een beleidsplan voor tennis op langere termijn is instemming van het Algemeen Bestuur onontbeerlijk.

Per 1 juli 2013 bestaat de Commissie Tennis uit de volgende functionarissen:

 • geeft leiding, stuurt aan en is bindend element binnen de vereniging
 • is officieel vertegenwoordiger binnen Be Quick (AB) en daarbuiten o.a. de KNLTB
 • is boegbeeld en doet representatie

Secretaris 

 • behandelt in- en uitgaande post
 • maakt de agenda, notulen en bewaakt besluiten/afspraken
 • houdt ledenadministratie bij
 • verzorgt interne communicatie en archivering

Lid technische zaken (namens TC) 

 • toernooi-organisatie
 • competitie-leiding
 • technisch aanspreekpunt KNLTB

Lid clubhuisbeheer (namens TIC) 

 • regeling bardiensten Tennis-Inn
 • voorraadbeheer Tennis-Inn
 • inrichting en schoonmaak Tennis-Inn

Lid onderhoud

 • onderhoud banen en toebehoren
 • onderhoud groenvoorziening
 • onderhoud Tennis-Inn

 

Tennis-Inn Commissie (TIC)

De TIC zorgt er o.a. voor dat de voorraden worden aangevuld, de bardiensten worden ingeroosterd en tijdens de toernooien er bijvoorbeeld een lekkere lunch klaar staat. 

Technische Commissie (TC)

 

 

vacant