Zaterdag 1 seizoen 2019-2020

Nieuws & Verslagen Zaterdag 1

  • Van dit team zijn (nog) geen wedstrijdverslagen.
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bequick_bq1887.wedstrijden.datum' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by