Wedstrijdprogramma Be Quick 1887

Hieronder kunt u zoeken in het wedstrijdprogramma voor een bepaalde tijdsperiode. U kunt kiezen uit 6 keuzes voor een tijdsperiode. Tevens kunt u een specifiek team opgeven waarvan u de komende wedstrijden wilt zien, dit is echter niet verplicht.

Vragen over het programma?

Neem contact op met Loed Nieveen via: l.nieveen@hetnet.nl

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bequick_bq1887.wedstrijden.datum' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by